нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печатПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012 - 2016 г., приета от Столичния общински съвет с Решение № 224 по Протокол № 16 от 10.05.2012

нагоре