нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
постоянни комисии
временни комисии
версия за печат

Постоянна комисия за децата, младежта и спорта

Комисията заседава в сряда от 11.00 часа в зала 2


Членове
 1. Татяна Николова Георгиева - председател
 2. Светослав Емилов Витков - зам.-председател
 3. Анатоли Благоев Илиев
 4. Екатерина Евлогиева Йорданова
 5. Нина Вълчева Чанева
 6. Анна Илиева Стойкова
 7. Иветка Тодорова Петрова
 8. Антон Господинов Койчев
 9. Николай Милчев Николов
 10. Анета Маринова Григорова
 11. Виолета Стаменова Тодорова
Експерти

Експерт в дирекция "Секретариат на Столичен общински съвет" - Димана Пунчева, тел.: 9377 572
 
Външни експерти:

 Дневен ред на заседанието

 

На 15.03.17 г./сряда/ комисията няма да има заседание.

 

 

нагоре