нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
постоянни комисии
временни комисии
версия за печат

Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Комисията заседава всяка сряда от 15:30 часа в II зала.

Членове
  1. Орлин Вилхелм Иванов - председател
  2. Владимир Димитров Данев - зам.-председател
  3. Искра Иванова Ангелова
  4. Марта Руменова Георгиева
  5. Миглена Георгиева Горанова
  6. Анатоли Благоев Илиев
  7. Ботьо Генчев Ботев
  8. Анета Маринова Григорова
  9. Станчо Цветанов Станков
Експерти

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет” Виолета Захариева, тел.: 9377 338

Външни експерти:

                                

Дневен ред

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 

на заседанието, което ще се проведе на

29.03.17г./сряда/,

 15:30 часа, Зала № 1, ет. 2, ул. “Московска” № 33

 

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

 

Доклад вх. № СОА17-ВК66-1247/21.02.17г. относно частична промяна в структурата на районна администрация в район „Красна поляна”

 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2.

 

Доклад вх.№СОА16-ВК66-12684/14.12.16г. и Писмо вх.№ СОА16-ВК66-12684/1/07.02.17г.относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

 

Николай Стойнев-общ.съветник и Дончо Барбалов –зам.кмет на СО

3.

 

Доклад вх.№СОА17-ВК66-748/01.02.17г. относно приемане на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.

 

 

д-р Тодор Чобанов-зам.кмет на СО

 

4.

Предложение, вх. № СОА16-НЦ62-1121/12/12.12.2016 г. от ИК „За зелен Младост“, относно стартиране на процедура за събиране на подписи за провеждане на местен референдум на територията на район „Младост“ в СО, писмо, вх. № СОА16-НЦ62-1121/22/21.02.2017 г. на ГРАО, писмо, вх. № СОА17-НЦ62-365/24.03.2017 г. от Председателя на УС на национална Асоциация за строителните предприемачи, писмо, вх. № СОА17-ДИ05-1127/27.03.2017 г. от Председателя на УС на Камарата на архитектите в България и становище, вх. № СОА16-НЦ62-1121/32/27.03.2017 г. от проф. д-р Кино Лазаров.

 

*материалите са публикувани на сайта на Столичен общински съвет, секция "новини"

 

ИК „За зелен Младост“

5.

Разни

 

 

 

 


 

нагоре