нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
постоянни комисии
временни комисии
версия за печат

Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Комисията заседава всеки понеделник от 12:00 часа в I зала.

Членове
 1. Малина Едрева - председател
 2. Димитър Борисов Антов - зам.-председател
 3. Ирена Тодорова Анастасова - зам.-председател
 4. Мита Дончева Георгиева
 5. Борислав Иванов Бориславов
 6. Нина Вълчева Чанева
 7. Михаил Владимиров Владов
 8. Йоанна Николова Драгнева
 9. Михаела Атанасова Иванова
 10. Анатоли Благоев Илиев
 11. Иво Николаев Божков
 12. Иветка Тодорова Петрова
 13. Венцислав Емилов Мицов
Експерти

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет” Ива Гергинова, тел.: 9377 384

Външни експерти: 

ЗАСЕДАНИЕ

НА

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, НАУКА И КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ

                                                                                                                                                             

ДНЕВЕН РЕД

3 април 2017 г. , зала 1, ет. 2, 12:00 ч.

№ по ред

 

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад вх. №СОА16-ВК66-11360/25.10.2016 г. относно: Окончателен проект на План за развитие на Столична община за периода 2016-2020г.

 

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община

2.

Доклад вх.№СОА17- ВК66-1855  /15.03.2017 г. относно: Провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот, собственост на „Столичен електротранспорт“ ЕАД

 

 

 

Николай Стойнев, Малина Едрева,

Екатерина Йорданова,

Зафир Зарков,

доц. д-р Тодор Чобанов

 

3.

Доклад вх.№ СОА17-ВК66-2192/29.03.2017 г. относно: Одобряване на класиране и финансиране на проекти по Програма Европа на СО за 2017г.

доц. д-р Тодор Чобанов

Ирина Йорданова и Станчо Станков – общински съветници.

4.

Доклад вх.№ СОА16-ВК08-731/7/01.03.2017 г. относно: изменение на т.1 от Решение 235 по протокол 10/17.03.2016 на СОС и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище Стоянка Соколова 1999“ за срок от 10 години.

Иван Чакъров - кмет на район „Красна поляна“

5.

Доклад вх.№ СОА17-НЦ62-133/2/14.03.2017 г. относно: Предложение за изменение на точка 15от Решение №660/27.07.2006г. на СОС за именуване на улица в кв. „Драгалевци“

 

инж. Теодор Петков

- кмет на район „Витоша“

6.

Доклад вх. № СОА16-ВК66-11840/9/30.12.2016 год. относно: Предложение за преместване на каменен Оброчен кръст в храм „Св. вмч. Мина“, местност „Кръста“, квартал „Лозенец“

Любомир Дреков - кмет на район „Лозенец“

 

Разни

 

нагоре