нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
постоянни комисии
временни комисии
версия за печат

Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

Комисията заседава всеки вторник от 10:00
часа в зала 1, ет.2
Членове
 1. Валя Николчова Чилова - председател
 2. Симеон Славчев Славчев - зам.-председател
 3. Иван Илиев Илиев
 4. Ивелина Кирилова Джартова
 5. Зафир Кирилов Зарков
 6. Йордан Димитров Господинов
 7. Димитър Борисов Антов
 8. Николай Толчев Толчев
 9. Ваня Лазарова Тагарева
 10. Трайчо Димитров Трайков
 11. Марин Борисов Стоянов
Експерти

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет” - Семра Якуб, тел.: 9377 599

Външни експерти:

  

нагоре