нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
постоянни комисии
временни комисии
версия за печат

Постоянна комисия по обществен ред и сигурност

Комисията заседава всеки понеделник от 12:00 часа в II зала.

Членове
  1. Иван Илиев Илиев - председател
  2. Карлос Арналдо Контрера - зам.-председател
  3. Тодор Николов Цанев - зам.-председател
  4. Йордан Димитров Господинов
  5. Борислав Иванов Борисов
  6. Веселин Христов Милев
  7. Николай Толчев Толчев
  8. Миглена Георгиева Горанова
  9. Марин Борисов Стоянов
Експерти

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет” – Юлия Пашалийска, тел.: 029377 384

Външни експерти:

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ  ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ                  

Дневен ред

за  15.05.2017 г. /понеделник/ - от 12,00 часа, зала №2

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

  1.  

Информация относно обучение за защита при бедствия, пожари, оказване на първа помощ в училищата на територията на Столична община

Ваня Кастрева-началник РУО София-град

2.

 

Разни

 

 

 

нагоре