нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
постоянни комисии
временни комисии
версия за печат

Постоянна комисия по транспорт и туризъм

Комисията заседава всяка сряда от 13:00 часа в I зала.

Членове
 1. Екатерина Евлогиева Йорданова - председател
 2. Калоян Драгомиров Паргов - зам.-председател
 3. Прошко Начев Прошков
 4. Борислав Иванов Борисов
 5. Зафир Кирилов Зарков
 6. Борислав Иванов Бориславов
 7. Андрей Мирчев Иванов
 8. Ваня Лазарова Тагарева
 9. Ивелина Кирилова Джартова
 10. Тодор Николов Цанев
 11. Симеон Славчев Славчев
Експерти

Експерт в Дирекция "Секретариат на Столичен общински съвет" - Йоанна Цанкова, тел.: 9377338

                         

Дневен ред

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ

 

на съвместно заседание с ПК по финанси и бюджет и ПК по икономика и собственост, което ще се проведе на

29.03.17г./сряда/,

 14:00 часа, Зала 1 и зала 2, ет. 2, ул. “Московска” № 33

 

 

1.

 

Предложение, вх. № СОА16-НЦ62-1121/12/12.12.2016 г. от ИК „За зелен Младост“, относно стартиране на процедура за събиране на подписи за провеждане на местен референдум на територията на район „Младост“ в СО, писмо, вх. № СОА16-НЦ62-1121/22/21.02.2017 г. на ГРАО, писмо, вх. № СОА17-НЦ62-365/24.03.2017 г. от Председателя на УС на национална Асоциация за строителните предприемачи, писмо, вх. № СОА17-ДИ05-1127/27.03.2017 г. от Председателя на УС на Камарата на архитектите в България и становище, вх. № СОА16-НЦ62-1121/32/27.03.2017 г. от проф. д-р Кино Лазаров.

 

*материалите са публикувани на сайта на Столичен общински съвет , секция "новини"

 

ИК „За зелен Младост“

2.

 

Доклад вх. № СОА16-ВК66-11360/25.10.16 г. относно 1. Окончателен проект на План за развитие на Столична община за периода 2014-2020г.;2.Допълнителни документи по Закона за регионалното развитие, свързани с плана за развитие на Столична община: - Последваща оценка на План за развитие на СО 2007-2013 г.; -Предварителна оценка на План за развитие на СО 2014-2020 г.; - Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на План за развитие на СО 2014-2020 г.; 3.Възлагане изработването на актуализация на Плана за развитие на СО за периода 2014-2020 г.

 

 

Здравко Здравков- Гл. арх. на СО

3.

Разни

 

 

 

 

 

нагоре