нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
постоянни комисии
временни комисии
версия за печат

Постоянна комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Комисията заседава във вторник от 12:00 часа в II зала.

Членове
  1. Михаил Владимиров Владов - председател
  2. Виолета Стаменова Тодорова - зам.-председател
  3. Венцислав Емилов Мицов - зам.-председател
  4. Владимир Димитров Данев
  5. Живка Стоянова Новкова
  6. Михаела Атанасова Иванова
  7. Марта Руменова Георгиева
Експерти

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет” - Димана Пунчева - тел.: 9377 572
Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”
- Теодора Деспотова тел.: 9377 591

Външни експерти:

  

Дневен ред на заседанието на ПК за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

За 28.03.2017 г. / вторник / , 12.00 ч., зала 2, ет.2.

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Отговор №СОА16-ГР94-8265/5/20.02.17 г. В.В. с жалба на Албина Колева

 

2.

Отговор №СОА16-ГР94-7156/7/15.02.17 г. В.В. с жалба на гражданско общество р-н Надежда и писмо №СОА16-ГР94-7156/6/19.01.17 г.

 

3.

Отговор №СОА17-ГР94-642/2/28.02.17 г. В.В. с жалба на сем. Гинка и Петко Черкелови

 

4.

Отговор №СОА16-ГР94-8549/6/28.02.17 г. В.В. с жалба на Петя Милошова

 

5.

Отговор №СОА16-ГР94-1520/11/02.03.17 г. В.В. с жалба на Пенка Радева

 

6.

Отговор №СОА17-ГР94-460/3/13.03.17 г. В.В. с жалба на Асен Маринов

 

7.

Отговор №СОА17-ГР94-1697/2/23.03.17 г. В.В. с жалба на Цветан Милев

 

8.

Отговор №СОА17-ГР94-1532/2/24.03.17 г. В.В. с жалба на Силвия Райчева

 

9.

Писмо №СОА17-ГР94-1006/1/20.02.17 г. от обществения посредник

 

10.

Писмо №СОА17-ГР94-915/09.02.17 г. от Н.Иванова

 

11.

Заявление №СОА17-ГР94-711/31.01.17 г. от Грозданов

 

12.

Писмо №СОА16-ГР94-7827/5/09.02.17 г. от Николова

 

13.

Жалба №СОА17-ГР94-851/-7.02.17 г. от И.Петров

 

14.

Жалба №СОА16-ГР94-2431/2/01.03.17 г. от И.Петров

 

15.

Разни

 

нагоре