нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 87 от дата 17.09.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приветствия на Бойко Борисов –кмет на Столична община, и Владимир Кисьов – председател на Столичен общински съвет.

2. Награждаване със званието “Почетен гражданин на София”.

3. Връчване на “Почетен знак на Столична община”

4. Връчване на „Значка на София”.


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре