нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 97 от дата 12.01.2007

Дневен ред

1. Устни предложения за даване на мандат на представителите на СО в Общото събрание на „Топлофикация София” АД, във връзка с попълване състава на Съвета на директорите, насрочено за 12.01.2007 г.
Решение № 33 по точка 1
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре