нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 101 от дата 06.03.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад № 9300-74/06.03.2007 г. относно отправяне на предложение за избор на ликвидатори на „Столичен медицински холдинг” ЕАД и Устно предложение относно решение във връзка с ликвидацията на „Столичен медицински холдинг” ЕАД.
Докл. Председателски съвет, Мичо Райковски, Христофор Христов

Решение № 143 по точка 1
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)
Решение № 144 по точка 1
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

2. Доклад № 93-00-69 / 01.03.2007г. относно създаване на работна група за провеждане на преговори с TEKNISKA VERKEN AB (publ).
Докл. Радослав Тошев,
Пламен Илиев
Решение № 145 по точка 2
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

3. Доклад № 9300-73/05.03.2007 г. относно изменение на т. 3 от Решение № 64/08.02.2007 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 146 по точка 3
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре