нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 104 от дата 10.04.2007

от 14:00 часа

ДНЕВЕН РЕД:

1. Писмо № 93-00.108/05.04.2007 г. от двадесет и двама общински съветници в Столичния общински съвет, относно свикване на извънредно заседание на общинския съвет, с точка единствена: „Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Топлофикация - София” АД с две точки в дневния ред: 1. Промени в устава на Дружеството; 2. персонални промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.
Решение № 248 по точка 1
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре