нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 108 от дата 14.05.2007

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на създалата се кризисна ситуация по повод предстоящото обявяване на ефективни стачни действия от страна на стачните комитети на „Столичен автотранспорт" ЕАД и „Столичен електротранспорт" ЕАД, разглеждане на исканията на стачкуващите и предприетите до момента мерки от страна на администрацията на Столичната община.
Решение № 401 по точка 1
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)






< < обратно към страница "Заседания"
нагоре