нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 3 от дата 06.12.2007

Дневен ред

1. Питане вх. № 93-01-1124/21.11.2007г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно липсата на Генерален план за организация на движението в Столична община.

2. Връщане за ново обсъждане на основание чл. 45, ал.5 от ЗМСМА на Решение № 898 по Протокол № 119 / 28.09.2007г. на Столичния общински съвет.

Решение №8 по точка 2

3. Доклад вх. №  93-00-435/06г./29.11.2007г. относно промяна в структурата на Столична община.

Докл. Бойко Борисов
Решение №9 по точка 3

4. Доклад вх. № 93-00-304/16.11.2007г. относно актуализиране бюджета на Столичната община за 2007г.

Докл. Минко Герджиков
Решение №10 по точка 4

5. Доклад вх. № 93-00-305/16.11.2007г. относно промяна на бюджета на Столичната община за 2007г.

Докл. Минко Герджиков
Решение №11 по точка 5

6. Доклад вх. № 93-00-313/26.11.2007г. относно осигуряване на средства за закупуване на инсталация за предварително третиране (сепариране) на отпадъци.

Докл. Бойко Борисов
Решение №12 по точка 6

7. Доклад вх. № 93-00-437/06г./26.11.2007г. относно изменение на Решение № 410 и Решение № 411 по Протокол № 109/15.05.2007г. на СОС.

Докл. Бойко Борисов
Решение №13 по точка 7

8. Доклад вх. №   93-00-342/29.11.2007г. относно промяна персоналния състав на Постоянната комисия по финанси и бюджет и увеличаване персоналния състав на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма.

Докл. Андрей Иванов
Решение №14 по точка 8

9. Доклад вх. № 12-00-826/26.11.2007г. относно изменение на Решение № 764 по Протокол № 116 / 26.07.2007г. на СОС за определяне на метода за приватизация на акционерното участие на Столична община в „Софийски имоти” ЕАД и „Паркинги и гаражи” ЕАД в капитала на „ОЗК” АД, в частта му за размера на продаваните акции.

Докл. Стефан Иванов
Решение №15 по точка 9

10. Доклад вх. № 12-00-852/26.11.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Стефан Иванов
Решение №16 по точка 10

11. Доклад вх. № 12-00-871/26.11.2007г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Докл. Стефан Иванов
Решение №17 по точка 11

12. Доклад вх. № 93-00-278/17.09.2007г. относно разрешаване на проблемите възникнали с реституирането на имоти в двора на 7-мо СОУ „Св. Седмочисленици”, ул. „Цар Иван Шишман” № 28.

Докл. Бойко Борисов
Решение №18 по точка 12

13. Доклад вх. № 08-16-169/17.09.2007г. относно именуване на ЦДГ № 9, район „Овча купел”.

Докл. Бойко Борисов
Решение №19 по точка 13

14. Доклад вх. № 94-01-157/24.09.2007г. относно наименуване на улици.

Докл. Бойко Борисов
Решение №20 по точка 14

15. Доклад вх. № 08-14-135/05.09.2007г. относно преобразуване на ЦДГ 121 в ОДЗ 96, район „Искър”.

Докл. Йордан Томов
Решение №21 по точка 15

16. Доклад вх. №  94-З-86/06г./27.11.2007г. относно наименуване на безименна улица в район "Връбница" с името "Лазарица".

Докл.  Малина Едрева
Решение №22 по точка 16


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре