нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 21 от дата 08.10.2008

1. Доклад вх. № 93-01-4027(1)/06.10.2008 г. относно погасяване на задължения на „Топлофикация - София” АД към доставчика на природен газ „Булгаргаз” ЕАД и увеличаване на капитала на „Топлофикация - София” АД чрез издаване на нови акции и придобиването им от Столична община.

Докл. Бойко Борисов,  Андрей Иванов
Решение № 572 по точка 1, обявено на 15.10.2008


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре