нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 32 от дата 19.02.2009

1. Доклад вх. № 93-00-34/29.01.2009 г. относно  сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2008 г.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 113 по точка 1, обявено на 04.03.2009

 

2. Доклад вх. № 93-00-30/28.01.2009 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2009 г.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 114 по точка 2, обявено на 04.03.2009

 

3. Доклад вх. № 12-00-120/30.01.2009 г. относно утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол за 2008 г.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 115 по точка 3, обявено на 04.03.2009

 

4. Доклад вх. № 12-00-119/30.01.2009 г. относно утвърждаване на Годишен общински план за работа по приватизация за 2009 г.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 116 по точка 4, обявено на 04.03.2009

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре