нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 35 от дата 12.03.2009

1. Полагане на клетва от общински съветник.

 

2. Полагане на клетва от кмета на кметство Владая.

  

3. Информация от кмета на Столичната община във връзка с временното и трайно решаване на въпроса с третирането на битовите отпадъци.

 

4. Питане вх. № 93-01-144/11.02.2009 г.  от  г-н Жельо Бойчев – общински съветник, относно взаимоотношенията на Столична община и „Новера”.
Отговор по точка 4

 

5. Питане вх. № 93-01-76/23.01.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно приходите от туристическата такса на Столична община и нейното изразходване.
Отговор по точка 5

 

6. Питане вх. № 93-00-60/24.02.2009 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно скулпорните композиции, поставени в зелените площи на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”.
Отговор по точка 6

 

7. Питане вх. № 93-00-63/25.02.2009 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно запълване на голяма дупка, която създава опасност за живущите в зона Б-5.
Отговор по точка 7

 

8. Питане вх. № 93-00-69/05.03.2009 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно демонтиране на таймерите по светофарите.
Отговор по точка 8

 

9. Доклад вх. № 93-00-40/06.02.2009 г. относно предложение за отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 151 по точка 9, обявено на 24.03.2009

 

10. Доклад вх. № 93-00-3220/10.09.2008 г. относно  приемане на нова Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столичната община.

Докл. Юлия Ненкова
Решение № 152 по точка 10, обявено на 24.03.2009
 

11. Доклад вх. №  93-00-13/14.01.2009 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Докл. Александър Цветков
Решение № 153 по точка 11, обявено на 16.03.2009

 

12. Доклад вх. № 93-00-55/23.02.2009 г. относно оптимизиране и подобряване на обслужването с масов градски транспорт (МГТ) в София.

Докл. Александър Цветков
Решение № 154 по точка 12, обявено на 24.03.2009

 

13. Доклад вх. № 93-01-192/25.02.2009 г. относно сключване на договор за наем на обект „Първи етаж на бивша административна сграда на трамвайно депо „Клокотница”, находяща се на ъгъла между бул. „Мария Луиза” и ул. „Клокотница” с обща площ 135 кв.м., представляващ Бюро за абонаментни карти, билети и пласьори, част от активите на „Столичен електротранспорт” ЕАД.

Докл. Александър Цветков
Решение № 155 по точка 13, обявено на 24.03.2009

 

14. Доклад вх. № 93-01-137/11.02.2009 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 156 по точка 14, обявено на 24.03.2009

 

15. Доклад вх. № № 94-Р-28 (1), 94-Л-22 (1) и 94-С-3510 (1) / 20.02.2009 г. относно придобиване правото на собственост върху поземлен имот № 128039 землище Желява, поземлен имот № 133003, поземлен имот № 134005 землище Горни Богоров, район „Кремиковци”, собственост на физически лица.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 157 по точка 15, обявено на 24.03.2009

 

16. Доклад вх. № 93-00-67/27.02.2009 г. относно правила за приемане на деца в общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 158 по точка 16, обявено на 24.03.2009

 

17. Доклад вх. № 66-02-61/10.02.2009 г.  относно проект за  ПУП – изменение на план за регулация на м. „Илиянци – запад”, ул. от о.т. 45 до о.т. 124 А до кв. 5 А, 10, 21.

Докл. Петър Диков
Решение № 159 по точка 17, обявено на 24.03.2009

 

18. Доклад вх. № 66-02-63/11.02.2009 г.  относно план за изменение на регулация за м. „Горна баня”, кв. 10, УПИ XIII-З – „за производство, складове и офиси”, XIV – „за офиси, складове и КОО”, XV – „за озеленяване”, II – „за озеленяване” и задънена улица от о. т. 168 В  до  о. т. 168 Г.

Докл. Петър Диков
Решение № 160 по точка 18, обявено на 24.03.2009

 

19. Доклад вх. № 66-02-132/27.02.2009 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на площадка, част от Западен парк за Атракционен (развлекателен) парк –   Етап І (първи).

Докл. Петър Диков, Данаил Кирилов
Решение № 161 по точка 19, обявено на 24.03.2009

 

20. Доклад вх. № 66-02-130/27.02.2009 г.  относно проект на план за регулация и застрояване на м. „Модерно предградие”, кв.3, 4 (част), 15а, 16а, 17а и 63 (част), план-схема за техническа инфраструктура  и план за вертикално планиране и проект на изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І 866А, 948, и УПИ ІІ 866А, 948, 1945, кв.30, м.”Модерно предградие”.

Докл. Петър Диков
Решение № 162 по точка 20, обявено на 24.03.2009

 

21. Доклад вх. № 12-00-287/05.03.2009 г. относно отмяна на Решение № 43 по Протокол № 42 от 27.04.1998 г. на Столичния общински съвет.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 163 по точка 21, обявено на 24.03.2009

 

22. Доклад вх. № 93-00-58/24.02.2009 г. относно утвърждаване на приоритети и сесии за кандидатстване в Столична програма „Култура” за 2009 г.

Докл. Константин Тилев, Борислав Бориславов
Решение № 164 по точка 22, обявено на 24.03.2009

 

23. Доклад вх. № 26-00-10169(1)/29.01.2009 г. относно поправка на фактически грешки в решения на Столичния общински съвет.

Докл. Бойко Маринков,  Петър Гюзелев,   Данчо Хаджиев
Решение № 165 по точка 23, обявено на 24.03.2009

 

24. Доклад вх. № 93-00-64/26.02.2009 г. относно наименуване на безименни улици в районите „Лозенец”, „Витоша” и „Искър”.

Докл. Бойко Маринков, Петър Гюзелев
Решение № 166 по точка 24, обявено на 24.03.2009

 

25. Доклад вх. № 94-С-63(1)/09.03.2009 г. относно придобиване право на собственост върху поземлени имоти № № 044036, 038004, 044018, 064031, землището на с. Яна и поземлени имоти № № 128941, 128042, 134002, землището на с. Желява, район „Кремиковци”, собственост на физически лица.

Докл. Мария Бояджийска
Решение № 167 по точка 25, обявено на 24.03.2009
Договор за покупко-продажба

                                                                 

26. Доклад вх. № 62-00-35(3)/10.03.2009 г. относно отпускане на средства за финансиране на честването на 8 април, международен ден на ромите, проява, свързана и с традиционното отбелязване на паметта на загиналите в Холокоста роми.

Докл. Поля Станчева, Мартин Заимов
Решение № 168 по точка 26, обявено на 24.03.2009

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре