нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 34 от дата 09.03.2009

1. Приемане на решение от Столичния общински съвет относно спиране изпълнението (неизпълнение) на договорите за възлагане дейности по сметосъбиране и сметоизвозване от "ДИТЦ" ЕАД и "Чистота София" АД.
Решение № 150 по точка 1, обявено на 14.03.2009


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре