нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 37 от дата 13.04.2009

1. Информация за състоянието на дейностите по управление на отпадъците в София от г-жа Мария Бояджийска – заместник-кмет на Столична община.

2. Представяне на решението на Министерски съвет за дейностите по управление на отпадъците в София – г-н Тодор Модев, областен управител на област София.

 

3. Обсъждане на новосъздадената ситуация свързана с дейностите по управление на отпадъците в София.
Решение № 207 по точка 3, обявено на 17.04.2009

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре