нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 41 от дата 30.05.2009

1. Обсъждане  на последиците за Столична община и устоите на местното самоуправление, свързани с приемането на Закона за управление на отпадъците в област София и приемане на решение за сезиране на българските, европейските и международните общности  и институции с оглед предотвратяване на вредите от прилагането на този извънреден закон.

Докл.  Група общински съветници
Решение № 355 по точка 1, обявено на 03.06.2009


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре