нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 45 от дата 29.07.2009

1. Полагане на клетва от общински съветници.

 

2. Доклад вх. № 93-00-249/29.07.2009 г. относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Столична община.

Докл. Андрей Иванов
Решение № 492 по точка 2, обявено на 31.07.2009

 

3. Питане вх. №  93-01-566/05.06.2009 г. от г-н Христофор Христов – общински съветник, относно хигиенна обстановка около 5-то Вечерно СОУ.
Отговор по точка 3

 

4. Доклад вх. № 93-00-232/21.07.2009 г. относно промяна на структурата на Столична община, с цел оптимизиране управлението на изграждане и прилагане на съвременни информационни технологии в Столична община и осигуряване изискванията на Закона за електронното управление.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 493 по точка 4, обявено на 10.08.2009

 

5. Доклад вх. № № 93-01-3682(15)09.06.2009 г. и 93-00-83(1)09.06.2009 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 494 по точка 5, обявено на 10.08.2009

 

6. Доклад вх. № 93-00-140(3)/22.07.2009 г. относно изменение и допълнение на Решение № 360 по Протокол № 42 от 11.06.2009 г. на Столичния общински съвет.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 495 по точка 6, обявено на 10.08.2009

 

7. Доклад вх. № 93-00-230/17.07.2009 г. относно сключване на споразумения за обезщетение на Столична община във връзка с поставени рекламни и информационни елементи.

Докл. Бойко Борисов
Решение № 496 по точка 7, обявено на 10.08.2009

 

8. Доклад вх. № 66-00-864(1)25.06.2009 г. относно отмяна на Решение № 813 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г. на Столичния общински съвет и разкриване на нова социална услуга в общността Център за обществена подкрепа „Св. София”, намиращ се в гр. София, ул. „Гюешево” № 21.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 497 по точка 8, обявено на 10.08.2009

 

9. Доклад вх.  № 15-00-114 (4)/16.07.2009 г. относно допълнение на т.1 от Решение № 364 от 11.06.2009 г. на Столичния общински съвет за финансиране на дейността на театър „Мим-Арт” при Сдружение „Тишина” до края на 2009 г.

Докл. Албена Атанасова
Решение № 498 по точка 9, обявено на 10.08.2009

 

10. Доклад вх. № 26-00-3928(5)/22.07.2009 г. относно отдаване под наем на рекламни площи и разполагане на аудио-визуална реклама в действащите метростанции и учредяване безвъзмездно право на ползване на „Метрополитен” ЕАД, върху търговски обекти и открити площи в Метростанции „Сливница”, „Западен парк”, „Вардар”, „Константин Величков”, „Опълченска”, „СУ „Климент Охридски””, „Стадион „Васил Левски””, „Жолио Кюри”, „Г.М. Димитров”, „Мусагеница” и „Младост 1”.

Докл. Елен Герджиков
Решение № 499 по точка 10, обявено на 16.09.2009

 

11. Доклад вх. № 66-02-486(1)/22.07.2009 г. относно уреждане на взаимоотношенията свързани с учредено право на ползване на обекти – общинска собственост, намиращи се в пешеходния подлез „Ректората” във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на спирката на метрото и на търговските обекти в подлеза.

Докл. Петър Диков
Решение № 500 по точка 11, обявено на 10.08.2009

 

12. Доклад № 93-00-205/ 23.06.2009 г. относно Наредба за изменение допълнение на Наредбата за реда и   условията   за   извършване   на   търговска  дейност  на      територията на СО, приета с Решение № 4 по Протокол №  36 от 13.01.2005 г. на СОС.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 501 по точка 12, обявено на 10.08.2009

 

13. Доклад вх. № 93-01-3783(3)/25.06.2009 г. относно изменение на Решение № 410 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. на Столичния общински съвет за намаляване на капитала на „Озеленяване” ЕАД и образуване на общинско предприятие „Паркове и градски градини”.

Докл. Минко Герджиков, Мария Бояджийска
Решение № 502 по точка 13, обявено на 10.08.2009

 

14. Доклад вх. № 93-00-220/13.07.2009 г. за намаляване капитала на „Спортна София” ЕАД.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 503 по точка 14, обявено на 10.08.2009

 

15. Доклад вх. № 15-00-3071(3)19.06.2009 г. относно осигуряване на авансово финансиране със средства в размер на 93 337 лв. за стартиране на спечелен проект по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство за ремонт и обзавеждане на помещения за разкриване на първия в България Център за тийнейджъри, експериментиращи или злоупотребяващи с психоактивни вещества.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 504 по точка 15, обявено на 10.08.2009

 

16. Доклад вх. №  93-00-223/13.07.2009 г. относно участие на Столична община в проекти по програма Интелигентна Енергия Европа 2009 за дейности насърчаващи енергийната ефективност.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 505 по точка 16, обявено на 10.08.2009

 

17. Доклад вх. № 93-00-234/21.07.2009 г. относно  одобряване на годишния финансов отчет на „Софийски имоти” ЕАД за 2008 г.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 506 по точка 17, обявено на 10.08.2009

 

18. Доклад вх. № 93-00-227/15.07.2009 г. относно определяне на експерт-счетоводители за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2009 г. на търговски дружества с общинско имущество.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 507 по точка 18, обявено на 10.08.2009

 

19. Доклад вх. № 93-01-557(2)11.06.2009 г. и нов проект за решение относно създаване на одитен комитет, съгласно изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 508 по точка 19, обявено на 10.08.2009

 

20. Доклад вх. № 17-00-379(1)/16.07.2009 г. относно одобрение на Договор за заем между „Столичен електротранспорт” ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие и Споразумение за общинска подкрепа между Столична община, „Столичен електротранспорт” ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие, за финансиране на Проект „Софийски електрически градски транспорт”.

Докл. Александър Цветков, Минко Герджиков
Решение № 509 по точка 20, обявено на 10.08.2009

 

21. Доклад вх. № 93-00-239/22.07.2009 г. относно одобрение на документация за „Доставка на 25 трамваи с нисък под с междурелсие 1009 мм”.

Докл. Александър Цветков
Решение № 510 по точка 21, обявено на 10.08.2009

 

22. Доклад вх. № 93-00-238/22.07.2009 г. относно закриване на 110 ОУ „Проф. Гавраил Кацаров”, кв. „Захарна фабрика”, район „Илинден”.

Докл. Александър Цветков
Решение № 511 по точка 22, обявено на 10.08.2009

 

23. Доклад вх.  93-00-217/03.07.2009 г. относно увеличаване бюджета за 2009 г. на функция „Образование” за разкриване на 64 групи в общинските детски заведения за 2009 г.

Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 512 по точка 23, обявено на 10.08.2009

 

24. Доклад вх. № 93-00-243/22.07.2009 г. относно пренасочване на средства за звършване на неотложни ремонти в Драматичен театър „София”, Малък градски театър „Зад канала” и ОДЗ 55, район „Люлин”.

Докл. Ирина Савина
Решение № 513 по точка 24, обявено на 10.08.2009

 

25. Доклад вх. № 12-00-727/15.07.2009 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 514 по точка 25, обявено на 10.08.2009

 

26. Доклад вх. № 12-00-713/09.07.2009 г. относно  откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 515 по точка 26, обявено на 10.08.2009

 

27. Доклад вх. № 12-00-714/09.07.2009 г. относно  откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 516 по точка 27, обявено на 10.08.2009

 

28. Доклад вх. № 12-00-728/15.07.2009 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 517 по точка 28, обявено на 10.08.2009

 

29. Доклад вх. № 12-00-729/15.07.2009 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 518 по точка 29, обявено на 10.08.2009

 

30. Доклад вх. № 12-00-730/15.07.2009 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 519 по точка 30, обявено на 10.08.2009

 

31. Доклад вх. № 26-00-3439(2)/13.076.2009 г. относно утвърждаване на постъпил отчет за проведено през месец юни 2009 г. общо събрание на акционерите на „Централни хали” АД.

Докл. Данаил Кирилов
Решение № 520 по точка 31, обявено на 10.08.2009

 

32. Доклад вх. № 93-00-240/22.07.2009 г. относно избор на нов член на Съвета на директорите на „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД

Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова
Решение № 521 по точка 32, обявено на 10.08.2009

 

33. Доклад вх. № 94-А-271(2)/22.07.2009 г. относно избор на нов управител на „ДКЦ ХІ-София” ЕООД.

Докл. Данаил Кирилов, Лилянда Еленкова
Решение № 522 по точка 33, обявено на 10.08.2009

 

34. Доклад вх. № 93-00-221 (1)17.07.2009 г.  относно изменение и отмяна на решения на Столичния общински съвет за финансиране с източник Специализирания общински приватизационен фонд.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 523 по точка 34, обявено на 10.08.2009

 

35. Доклад вх. № 93-01-683(1)/17.07.2009 г. относно  изменение на решение № 443 по протокол № 43 от 25.06.2009 г. на СОС за обект: "Пробив на бул. „Генерал Данаил Николаев" от бул. „Княгиня Мария Луиза" до Сточна гара, подобект: участък от бул. „Княгиня Мария Луиза" до ул. „Веслец" и финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонта на надлез по ул. "Адам Мицкевич" при Бакърена фабрика.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 524 по точка 35, обявено на 10.08.2009

 

36. Доклад вх. № 08-22-112(2)/17.07.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонти на детски заведения, находящи се в сгради с лоши санитарно-хигиенни условия.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 525 по точка 36, обявено на 10.08.2009

 

37. Доклад вх. № 08-02-226(2)/17.07.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд извършване на строително-монтажни работи /подмяна на ограда и преасфалтиране на два броя спортни игрища/ в двора на 36 СОУ „Максим Горки”, ул. „Пирински проход” № 35, район „Красно село”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 526 по точка 37, обявено на 10.08.2009

 

38. Доклад вх. № 93-00-191(1)/17.07.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонта на детски заведения с амортизиран сграден фонд и разкриване на нови групи през 2009 г. с цел преодоляване на дефицита на места за прием на деца в детските заведения на територията на Столична община и подобряване на материалната база в тях.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 527 по точка 38, обявено на 10.08.2009

 

39. Доклад вх. № 21-00-311 (2)/17.07.2009 г. относно осигуряване на финансови средства от Специализирания общински приватизационен фонд за подмяна на дограмата на втория и третия етаж в 145 СОУ "Симеон Радев" – район "Младост".

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 528 по точка 39, обявено на 10.08.2009

 

40. Доклад вх. № 93-00-208(1)/17.07.2009 г. относно  финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт и оборудване на физкултурни салони в общинските училища и детски градини.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 529 по точка 40, обявено на 10.08.2009

 

41. Доклад вх. № 93-00-199 (1)17.07.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждането на многофункционално спортно игрище в с. Житен, район „Нови Искър”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 530 по точка 41, обявено на 10.08.2009

 

42. Доклад вх. № 08-08-102 (3)/17.07.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждането на спортна и детска площадка в ж.к. „Дианабад”, кв. 16, район „Изгрев”.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 531 по точка 42, обявено на 10.08.2009

 

43. Доклад вх. № 08-21-212(2)/17.07.2009 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на спешни и неотложни аварийно ремонтно-възстановителни дейности по инфраструктурата на район „Нови Искър” и ремонт на  Централния площад на с. Подгумер.

Докл. Орлин Алексиев, Минко Герджиков
Решение № 532 по точка 43, обявено на 10.08.2009

 

44. Доклад вх. № 94-Т-59(1)/08.07.2009 г. за включване на 1 бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване домакинството на Тодор Здравков Петров.

Докл. Орлин Иванов, Ангел Джамбазки
Решение № 533 по точка 44, обявено на 10.08.2009

 

45. Доклад вх. № 93-00-237/22.07.2009 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг от „Спортна София 2000” ЕАД за продажба на недвижими имотии, собственост на дружеството.

Докл. Орлин Иванов, Иво Тонев, Росен Желязков
Решение № 534 по точка 45, обявено на 16.09.2009

 

46. Доклад вх. № 26-00-3998(1)/15.06.2009 г.  относно  отпускане на средства за реализирането на проект за създаване на документален филм по автобиграфичната книга на Веселин Бранев „Следеният човек”.

Докл. Роберт Янакиев
Решение № 535 по точка 46, обявено на 10.08.2009
 

 

47. Доклад вх. № 93-00-212/02.07.2009 г. относно откупване със средства от бюджета на СОС на изложбата на Съюза на архитектите в България – „Вторичен столичен център – 4-ти километър”.

Докл. Людмил Леонидов
Решение № 536 по точка 47, обявено на 11.08.2009

 

48. Доклад вх. № 93-00-153/12.05.2009 г.  относно наименуване на градинка, изработване и поставяне на бюст-паметник на футболиста Никола Котков.

Докл. Стефан Иванов
Решение № 537 по точка 48, обявено на 10.08.2009 

 

49. Доклад вх. № 93-00-229/16.07.2009 г. относно утвърждаване на бюджет за реализиране на Програмата за Празника на София.

Докл. Вили Лилков
Решение № 538 по точка 49, обявено на 10.08.2009

 

50. Доклад вх. № 93-00-228/15.07.2009 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за втора сесия на Програмата – юни 2009 г.

Докл. Борислав Бориславов, Данчо Хаджиев
Решение № 539 по точка 50, обявено на 10.08.2009

 

51. Доклад вх. № 93-00-226/14.07.2009 г. относно приемане на Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна система на Столична община 2009 – 2014 г.

Докл. Росен Желязков
Решение № 540 по точка 51, обявено на 10.08.2009

 

52. Доклад вх. № 93-00-128(5)/13.07.2009 г. за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

Докл. Росен Желязков
Решение № 541 по точка 52, обявено на 10.08.2009

 

53. Доклад вх. № 93-01-4170(9)/13.07.2009 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пазарите на територията на Столична община.

Докл. Росен Желязков
Решение № 542 по точка 53, обявено на 10.08.2009

 

54. Доклад вх. №    26-00-2186(5)/08.07.2009 г.  за процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІІІ-1297, кв. 29 А, м. „Овча купел”.

Докл. Росен Желязков
Решение № 543 по точка 54, обявено на 10.08.2009

 

55. Доклад вх. №  66-02-410/01.07.2009 г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план за територия, отредена съгласно ОУП на СО за далекоперспективна по реда на чл. 15 от ЗУЗСО във връзка с чл. 133, ал. 7 от ЗУТ.

Докл. Петър Диков
Решение № 544 по точка 55, обявено на 10.08.2009

 

56. Доклад вх. №  66-02-412/01.07.2009 г. относно проект за ПУП – ПРЗ, схеми на инженерната инфраструктура  и план за вертикално планиране на м. „Голямата Локва – Търговски парк „София””.

Докл. Петър Диков
Решение № 545 по точка 56, обявено на 10.08.2009

 

57. Доклад вх. № 66-02-428/10.07.2009 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и план за застрояване за кв. 46 А, 46 Б и 46 В, м. „Стърната” – с. „Иваняне” – гр. Банкя.

Докл. Петър Диков
Решение № 546 по точка 57, обявено на 10.08.2009

 

58. Доклад вх. № 66-02-429/10.07.2009 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване на кв.: 135 Б, 135 Д, 260 и 261 гр. Банкя.

Докл. Петър Диков
Решение № 547 по точка 58, обявено на 10.08.2009

 

59. Доклад вх. № 66-00-2571/16.07.2009 г. относно проект на план за регулация и застрояване на м. „Младост 3”.

Докл. Петър Диков
Решение № 548 по точка 59, обявено на 10.08.2009

 

60. Доклад вх. № 66-00-2572/16.07.2009 г. относно проект на план за регулация и застрояване на м. „Младост 2”.

Докл. Петър Диков
Решение № 549 по точка 60, обявено на 10.08.2009

 

61. Доклад вх. № 66-00-2573/16.07.2009 г. относно проект на план за регулация и застрояване на м. „Младост 1А”.

Докл. Петър Диков
Решение № 550 по точка 61, обявено на 10.08.2009

 

62. Доклад вх. № 66-00-2574/16.07.2009 г. относно проект на план за регулация и застрояване на м. „Младост 1”.

Докл. Петър Диков
Решение № 551 по точка 62, обявено на 10.08.2009

 

63. Доклад вх. № 66-00-2575/16.07.2009 г. относно проект на план за регулация и застрояване на м. „Младост 4”.

Докл. Петър Диков
Решение № 552 по точка 63, обявено на 10.08.2009

 

64. Доклад вх. № 66-02-460/17.07.2009 г. относно изграждане на паметник на Уилям Гладстон в двора на 18 СОУ „Уилям Гладстон”.

Докл. Петър Диков
Решение № 553 по точка 64, обявено на 10.08.2009

 

65. Доклад вх. № № 16-01-8 (1) и 26-00-2275 (1) / 22.07.2009 г. относно предоставяне безвъземздно за управление на Българско национално радио, недвижим имот, представляващ І-во ниво от подземен паркинг на метростанция „Стадиона „Васил Левски”.

Докл. Петър Диков
Решение № 554 по точка 65, обявено на 10.08.2009

 

66. Доклад вх. № 08-03-3252(4)/05.01.2009 г. и № 08-03-3252(7)/15.07.2009  за  провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот ХІІІ – 93, от кв. № 31 А, местност „НПЗ „Средец”, по плана на гр. София, находящ се на ул. „Охридско езеро” № № 44-50, район „Възраждане.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 555 по точка 66, обявено на 10.08.2009

 

67. Доклад вх. № 26-00-12073(7)/15.07.2009 г. за прекратяване на съсобственост в подземен паркинг-гараж, намиращ се под ул. „Найчо Цанов”, до ул. „Трапезица”, до Метростанция 7, район „Възраждане”, чрез продажба на общинската част от обекта, частна общинска собственост.

Докл. Ева Сеизова
Решение № 556 по точка 67, обявено на 10.08.2009

 

68. Доклад вх. № 08-06-3083(2)/14.05.2009 г. относно изменение на Решение № 561 по Протокол № 111 от 14.06.2007 г. на Столичния общински съвет, с което е учредено възмездно право на ползване в полза на „Български пощи” ЕАД върху общински имоти, намиращи се в ж.к. „Левски Зона В”, бл. 10.

Докл. Ева Митова
Решение № 557 по точка 68, обявено на 10.08.2009

 

69. Доклад вх. № 08-06-146(3)/09.07.2009 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на подробен устройствен план и новопроектиран урегулиран поземлен имот Х-1126, за спортен комплекс и УПИ ІІ-за озеленяване, кв. 25, м. „ж.к. Левски – Зона В”, район „Подуяне”.

Докл. Ева Митова
Решение № 558 по точка 69, обявено на 10.08.2009

 

70. Доклад вх. № 08-10-85/12.03.2009 г. и нов проект за решение вх.  № 08-10-85(2)/15.07.2009 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот, намиращ се на ул.”Луи Айер” № 34, за нуждите на дирекция „Социално подпомагане - Лозенец”,  дирекция „Бюро по труда - Сердика” – филиал „Триадица” и дирекция „Социални дейности” на Столична община.

Докл. Евтим Евтимов
Решение № 559 по точка 70, обявено на 10.08.2009

 

71. Доклад вх. № 08-10-204/14.07.2009 г. и нов проект за решение вх. № 93-00-242/2009 г.  за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обект – публична общинска собственост, представляващ трети етаж от училищната сграда на 47 СОУ „Хр. Г. Данов”, район „Триадица”.

Докл. Евтим Евтимов
Решение № 560 по точка 71, обявено на 10.08.2009

 

72. Доклад вх. № 08-13-3070(3)/21.05.2009 г. относно провеждане на конкурс за учредяване възмездно право на строеж за срок от 20 г. за изграждане на спортен комплекс върху общинската реална част от УПИ I за озеленяване и спорт с площ 5 366 кв. м. (без ПИ 445 с площ 824 кв. м.), от кв. 833, по плана на гр. София, м. ж. к. „Триъгълника”.

Докл. Димитър Димов
Решение № 561 по точка 72, обявено на 10.08.2009

 

73. Доклад вх. № 08-15-171/16.04.2009 г.  и № 08-15-171(3)/20.07.2009 г.  относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация за кв. 25, м. „Югоизточен град    , район 4” – Младост 4, Столична община, район „Младост”.

Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 562 по точка 73, обявено на 10.08.2009

 

74. Доклад вх. № 94-П-3004(8)/04.02.2009 г. относно доброволна делба на поземлени имоти  № № 89, 3315 и 3316, кв. 38 и кв. 3, м. „Младост 1 - Мусагеница”, между Столична община и Петър Кънев Мичев.

Докл. Димитър Дилчев
Решение № 563 по точка 74, обявено на 10.08.2009

 

75. Доклад вх. № 08-18-3288(6)/27.05.2009 г. относно прилагане на ПУП за УПИ ХV, отреден за магазин от кв. 219, м. „Овча купел”.

Докл. Пламен Йорданов
Решение № 564 по точка 75, обявено на 10.08.2009

 

76. Доклад вх. № 26-00-4398(6)16.07.2009 г.   относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХХХ-116, 6301 724, 764, кв. 42, м. „Овча купел”, чрез изкупуване на общинската част от съсобственика.

Докл. Пламен Йорданов
Решение № 565 по точка 76, обявено на 10.08.2009

 

77. Доклад вх. № 08-23-3101(8)/21.04.2009 г. относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в град София, район „Панчарево”, съставляващ УПИ V-общ, 2106, 2644, кв. 53, м. „Зона за отдих”, чрез изкупуване на общинската част от съсобственика „БИ ЕЙЧ ДИ КАНСАЛТИНГ” ЕООД.

Докл. Станимир Пеев
Решение № 566 по точка 77, обявено на 10.08.2009

 

78. Доклад вх. № 08-01-62/08.04.2009 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, намиращи се в 6-то ОУ „Граф Игнатиев” и 7 СОУ „Свети седмочисленици” на територията на район „Средец” за осъществяване на педагогически и спортни дейности.

Докл. Маргарита Гутева
Решение № 567 по точка 78, обявено на 10.08.2009

 

79. Доклад вх. № 08-08-09/21.01.2009 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот 1719, кв. 85, м. „Изток” между Столична община и частни лица.

Докл. Панайот Бончев
Решение № 568 по точка 79, обявено на 10.08.2009

 

80. Доклад вх. № 08-17-150(3)/21.07.2009 г. относно наименуване на улици в кв. „Драгалевци” – м. в.з. „Драгалевци – Стадиона”, кв. Драгалевци – м. в.з. „Симеоново – Драгалевци – II част” и преименуване на улици с дублирани имена в кв. Павлово-Бъкстон – м. „Манастирски ливади – запад”.

Докл. Любен Петров
Решение № 569 по точка 80, обявено на 10.08.2009

 

81. Доклад вх. №  93-00-231/21.07.2009 г.  относно даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет.

Докл. Андрей Иванов
Решение № 570 по точка 81, обявено на 10.08.2009

 

82. Доклад вх. №  7000-334(2)/24.07.2009 г. относно отпускане на средства за изграждане на подземни закотвящи стени от стоманобетон на южната и северната стена на базиликата „Света София”.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 571 по точка 82, обявено на 10.08.2009

 

83. Доклад вх. № 93-00-245/24.07.2009 г. относно предоставяне на средства от бюджета на Столична община за заплащане на извършена транспортна работа от операторите на масов градски транспорт.

Докл. Минко Герджиков
Решение № 572 по точка 83, обявено на 10.08.2009

 

84. Доклад вх. № 08-14-114/12.05.2009 г. относно отдаване под наем на свободни помещения – публична общинска собственост в 163-то ОУ „Черноризец Храбър”, район „Искър”.

Докл. Йордан Томов
Решение № 573 по точка 84, обявено на 10.08.2009

 

85. Доклад вх. № 93-00-246/27.07.2009 г. относно преименуване на Софийския фестивал „Кръстопът на музите” в Софийски международен фествал „Кръстопът на музите” и учредяване на награден фонд на фестивала.

Докл. Стефан Иванов,  Борислав Бориславов
Решение № 574 по точка 85, обявено на 10.08.2009


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре