нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 47 от дата 17.09.2009


Тържествено заседание на Столичния общински съвет – 10,00 часа

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приветствия от г-н Андрей Иванов – председател на Столичния общински съвет и  г-н Минко Герджиков – ВрИД кмет на Столичната община.

2. Награждаване със званието „Почетен гражданин на София”.

3. Връчване на „Почетен знак на Столична община”.


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре