нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 57 от дата 04.02.2010

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-25/25.01.2010г. относно сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2009г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 47 по точка 1, обявено на 23.02.2010 г.
Приложение № 1 към Решение № 47
Приложение № 2 към Решение № 47
Приложение № 3 към Решение № 47
Приложение № 4 към Решение № 47
Приложение № 5 към Решение № 47
Приложение № 5.2 към Решение № 47
Приложение № 5.3 към Решение № 47
Приложение № 5.4 към Решение № 47
Приложение № 5.5 към Решение № 47
Приложение № 5.6 към Решение № 47
Приложение № 5.7 към Решение № 47
Приложение № 5.8 към Решение № 47
Приложение № 5.9 към Решение № 47
Приложение № 5.10 към Решение № 47
Приложение № 5.11 към Решение № 47
Приложение № 5.12 към Решение № 47
Приложение № 5.13 към Решение № 47
Приложение № 5.14 към Решение № 47
Приложение № 6 към Решение № 47
Приложение № 7 към Решение № 47

2. Доклад вх. № 93-00-359/18.12.2009г. относно съставяне и приемане на сборен бюджет на Столична община за 2010г. и доклад № 93-00-359/1/25.01.2010г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 48 по точка 2, обявено на 23.02.2010 г.
Приложение №1 към Решение № 48
Приложение №2 към Решение № 48
Приложение №2.1 към Решение № 48
Приложение №3 към Решение № 48
Приложение №3.a към Решение № 48
Приложение №3.1 към Решение № 48
Приложение №3.2 към Решение № 48
Приложение №3.3 към Решение № 48
Приложение №4 към Решение № 48
Приложение №4.1 към Решение № 48
Приложение №5.a към Решение № 48
Приложение №5.б към Решение № 48
Справка

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

                                   АНДРЕЙ ИВАНОВ


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре