нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 61 от дата 18.03.2010

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от директора на Столична дирекция на вътрешните работи, относно състоянието на оперативната обстановка и дейността на СДВР по противодействие срещу престъпността през 2010 г.
Решение № 131 по точка 1, обявено на 26.03.2010

2. Дискусия с предложения за подобряване на взаимодействието и сътрудничеството между Столична община и СДВР по организацията на превантивната дейност и за повишаване безопасността и спокойствието на столичани.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                             
/АНДРЕЙ ИВАНОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре