нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 83 от дата 10.02.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 66-02-116/07.02.2011 г. относно одобряване на споразумение за сътрудничество между общините Божурище, Ботевград, Горна Малина, Елин Пелин, Ихтиман, Костинброд, Перник, Радомир, Самоков, Своге и Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 71 по точка 1, обявено на 17.02.2011

2. Доклад вх. № 93-00-42/31.01.2011 г. относно промяна на бюджета на Столична община за четвърто тримесечие на 2010г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 72 по точка 2, обявено на 17.02.2011

3. Доклад вх. № 93-00-40/26.01.2011г. относно приемане на сборен отчет за касовото изпълнение на  бюджета на Столична община за 2010 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 73 по точка 3, обявено на 17.02.2011
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 5-1
Приложение № 5-2
Приложение № 5-4
Приложение № 6
Приложение № 7

4. Доклад вх.№ 93-01-107/01.02.2011 г. относно предложение за изменение и допълнение на проекта на сборен бюджет на Столична община за 2011 г.
Докл. Владимир Кисьов, Борислав Бориславов, Стефан Иванов, Николай Желев, Иван Нейков
Решение № 74 по точка 4, обявено на 17.02.2011

5. Доклад вх. № 93-00-396/1/28.01.2011 г. относно предложения за промени в приходната и разходната част на бюджета на Столична община за 2011 г.
Докл. Бойко Маринков, Калоян Паргов
Решение № 75 по точка 5, обявено на

6. Доклад вх. № 93-00-396/23.12.2010 г.  и Доклад вх. № 93-00-396/2/31.01.2011г. относно съставяне и приемане на сборен бюджет на Столична община за 2011 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 76 по точка 6, обявено на 17.02.2011
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6

7. Доклад вх. № 12-00-151/6/31.01.2011 г. относно ползвани налични средства от извънбюджетната сметка на СОАП за разплащане на капиталови разходи в размер на 9 000 000 лв. през 2010 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 77 по точка 7, обявено на 17.02.2011

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                      
/ОРЛИН ИВАНОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре