нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 1 от дата 08.11.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от общинските съветници.

2. Полагане на клетва от кмета на Столична община.

3. Полагане на клетва от кметовете на кметства на Столична община.

4. Устно предложение за избор на Комисия за провеждане на тайно гласуване в състав от 7 члена.
Решение № 1 по точка 4, обявено на 10.11.2011

5. Устни предложения за избор на Председател на Столичния общински съвет за мандат 2011 - 2015 г.
Решение № 2 по точка 5, обявено на 10.11.2011

6. Устни предложения за избор на заместник-председател/и на Столичния общински съвет за мандат 2011 - 2015 г.
Решение № 3 по точка 6, обявено на 10.11.2011

7. Доклад на ВРИД Кмет на Столична община за приемане на решение за определяне представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка АД и даване на мандат за гласуване по точките от дневния ред на обявеното за 11.11.2011 г. извънредно Общо събрание на акционерите.
Решение № 4 по точка 7, обявено на 10.11.2011

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре