нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 2 от дата 14.11.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от общински съветници.

2. Доклад вх. № 93-00-376/09.11.2011 г. относно избор на кметове на районите в Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 5 по точка 2, обявено на 18.11.2011

3. Полагане на клетва от избраните районни кметове на Столична община.

4. Доклад вх. № 93-00-381/10.11.2011 г. относно прекратяване на договор за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център 25 - София” ЕООД и избор на нов управител.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 6 по точка 4, обявено на 18.11.2011

5. Доклад вх. № 93-00-382/10.11.2011 г. относно избор на ръководства и попълване на поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 7 по точка 5, обявено на 18.11.2011

6.
Възлагане от Столичния общински съвет на Надзорния съвет на "Общинска банка" АД извършване на извънредна проверка за установяване моментното състояние на банката.
По устно предложение
Решение № 8 по точка 6, обявено на 18.11.2011

7. Избор на заместник-председател на Столичния общински съвет за мандат 2011 - 2015 година.
По устно предложение
Решение № 9 по точка 7, обявено на 18.11.2011

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                          /АНДРЕЙ ИВАНОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре