нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 13 от дата 29.03.2012

Заседанието ще се проведе от 10.00 часа в заседателна зала "София" на Столичния общински съвет, ул. "Московска" № 33, ет. V.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация вх. № 66-01-387/22.03.2012 г. от директора на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) относно състоянието на престъпността, обществения ред и безопасността на движението в София през 2011 г. и взаимодействието между СДВР и Столична община.
Няма взето решение по точка 1

2. Информация вх. № 66-01-330/1/22.03.2012 г. от началника на Столично управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СУПБЗН) относно състоянието на противопожарната сигурност в столицата и данни за дейностите, извършени от СУПБЗН.
Няма взето решение по точка 2

3. Доклад вх. № 93-00-141/26.03.2012 г. относно отчет за дейностите, свързани с осигуряване на обществения ред и сигурност в Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Няма взето решение по точка 3

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                           
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре