нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 26 от дата 02.10.2012

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-149/2/03.09.2012 г. относно утвърждаване на оценка по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон на апортна вноска за увеличаване капитала на „Общинска банка” АД и за свикване на Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД за увеличаване на капитала и приемане на изменение и допълнение на Устава на „Общинска банка” АД, внесен с писмо вх.№ 66-00-2805/24.09.2012 г.
Докл. Дончо Барбалов,
Орлин Алексиев
Решение № 506 по точка 1, обявено на 04.10.2012
Приложение


                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                           
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре