нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 20 от дата 16.06.2004

1. Заключителен отчет на Временната комисия относно анализа и проверката на договора за концесия на софийската водоснабдителна и канализационна система.
Докл.: Иван Нейков
Решение № 128 по точка 1 (изменена т. 3 с Решение № 152, Протокол № 21 от 24.06.2004)


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре