нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 44 от дата 27.07.2013

ДНЕВЕН РЕД
 на  извънредното заседание на СОС, проведено на 27 юли 2013 (събота) от 10:00 часа в заседателната зала "София", ул. "Московска" № 33, V етаж

1. Изслушване на информация от комисар Ивайло Спиридонов – ВНД директор на СДВР, комисар Огнян Методиев – началник на Столично управление пожарна безопасност и защита на населението,  комисар Георги Златков – директор на Специализирани полицейски сили, д-р Георги Гелев – директор на Спешна медицинска помощ – София и прокурор Евгени Диков – изпълняващ функциите административен ръководител на СГП във връзка с предприетите мерки за опазване на обществения ред, сигурността и здравето на гражданите на територията на Столична община при провежданите граждански протести.


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре