нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 45 от дата 05.09.2013

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-520/22.11.2012 г. относно предложение за провеждане на местен референдум в Столична община с въпрос: „Съгласни ли сте да бъде прекратен концесионния договор между Столична община и „Софийска вода“ АД?“ във връзка с решение № 5330 от 01.08.2013 г. на Административен съд София-град, IV-ти касационен състав.
Докл. група общински съветници
Решение № 477 по точка 1, обявено на 12.09.2013

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре