нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 47 от дата 17.09.2013

ДНЕВЕН РЕД
на тържественото заседание на СОС, проведено на 17.09.2013 г. от 10:00 часа.

1. Приветствия от председателя на Столичния общински съвет и кмета на Столичната община.

2. Награждаване със званието „Почетен гражданин на град София”.

3. Връчване на „Почетен знак на Столичната община” и на „Значка на София”.

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре