нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 50 от дата 10.10.2013

ДНЕВЕН РЕД
на извънредното заседание на Столичния общински съвет, проведено на 10.10.2013 г. от 13:00 ч.

1. Информация за ситуацията и предприетите мерки във връзка с настаняването на бежанци на територията на Столична община.

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре