нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 2 от дата 16.11.2015

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет,
проведено на 16 ноември 2015 г. (понеделник) от 10:00ч.:1.
Доклад вх.№СО15-9300-303/12.11.2015 г. относно избор на ръководства и попълване на поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 4 по т. 1, обявено на 16.11.2015 г.ПРЕДСЕДАТЕЛ:        (п)
                 /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре