нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 13 от дата 28.04.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 67, ал.1 и ал.2, т.1 от ПОДСОС, което ще се проведе  на 28 април 2016г.   от 10:00 часа.

           

1. Информация от г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столичната община, старши комисар Младен Маринов – директор на СДВР, старши комисар Веселин Гетов – директор на СД „Пожарна безопасност и защита на населението”, г-жа Петя Първанова – председател на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет на Република България, относно предприетите мерки за опазване на обществения ред, сигурността и здравето на гражданите на територията на Столичната община.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:   (п)

                         ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре