нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 20 от дата 19.08.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, свикано на 
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 67, ал. 1 и ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на СОС, което ще се проведе на 19 август 2016 г. /петък/  от 10:00 часа. 1. Доклад вх.№СОА16-ВК66-9514/15.08.2016 г. относно освобождаване от длъжност управителя на „Диагностично-консултативен център ХХІХ – София” ЕООД и назначаване на нов управител.
Докл.  д-р Веселин Милев, 
Дончо Барбалов
Решение № 634 по т. 1, обявено на 22.08.2016 г.

2. Доклад вх.№СОА16-ВК66-9512/15.08.2016 г. относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на район „Младост” – Столична община.
Докл.  Елен Герджиков
Решение № 635 по т. 1, обявено на 22.08.2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:       (п)
                
ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре