нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 22 от дата 17.09.2016

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 64, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 17 септември 2016г. /събота/ от 10:00 ч.


1.Приветствия от председателя на Столичния общински съвет и кмета на Столичната община.

2.
Награждаване със званието „Почетен гражданин на София”.

3.
Връчване на „Почетен знак на Столичната община” и на „Значка на София”.

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:         (п)
                        /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре