нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 36 от дата 13.01.2005

1. Доклад № 93-00-17/13.01.2005 относно декларация от жителите на кв. Суходол, гр. София, Столична община
Докл.: Владимир Кисьов
Решение № 1 по точка 1

2. Доклад № 93-00-16/12.01.2005 относно възлагане на мандат за преговори с правителството на Република България.
Докл.: Иван Нейков, Нели Манова, Радомир Чолаков
Решение № 2 по точка 2

3. Доклад № 93-00-554/15.12.2004 относно приемане на Оперативна работна програма на столичния общински съвет за периода: 01 януари 2005 г. - 30 юни 2005 г.
Докл.: Владимир Кисьов
Решение № 3 по точка 3

4. Доклад № 93-00-487/09.11.2004 относно приемане на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 4 по точка 4 - спряно изпълнението в частта - чл. 17, ал. 1, т. т. 5 и 6 от Областния управител като незаконосъобразно.

5. Доклад № 93-00-006/06.01.2005 относно откриване на процедура за продажба на акциите, притежавани от Столична община и общинските търговски дружества от капитала на "Общинска банка" АД.
Докл.: Пламен Илиев, Мичо Райковски, Станимир Зашев, Стефан Иванов
Решение № 5 по точка 5

6. Доклад № 93-00-007/06.01.2005 относно откриване на процедура за избор на обслужваща бюджета на Столична община търговска банка.
Докл.: Пламен Илиев, Мичо Райковски, Станимир Зашев, Стефан Иванов
Решение № 6 по точка 6

7. Доклад № 08-17-313/30.11.2004 относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, УПИ ХХХШ-381, кв. 166, м. "Гърдова глава" чрез изкупуване на 3/4 ид. части от съсобственика Валентин Пеев.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 7 по точка 7

8. Доклад № 94-Л-205/17.11.2004 относно предложение на кмета на район "Овча купел" за замяна на жилище - частна собственост за общинско жилище, находящо се в ж.к. "Овча купел I част", бл. 48, вх. Б.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 8 по точка 8

9. Доклад № 08-03-25/19.08.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинския дял представляващ 75,75% ид.ч. от застроен поземлен имот (без построената в имот сграда), представляващ пл. № 1 с площ от 212,60 кв.м., включен в състава на УПИ VII-1,2,3,20, целя с площ от 841, 72 кв.м., кв. 244, м. "Зона Б-5-3",район "Възраждане", ул."Позитано" № 68 срещу жилищни имоти на Велислав Велев.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 9 по точка 9

10. Доклад № 93-00-4/05.01.2005 относно разработване на програма за разрешаване на проблемите с паркирането в град София.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 10 по точка 10

11. Доклад № 7000-596/16.12.2004 относно поставяне на осведомителна табела на джамия "Баня баши".
Докл.: Георги Белчев
Решение № 11 по точка 11

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 36-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

12. Доклад № 26-00-3697/07.01.2005 относно отмяна на Решение № 541 по Протокол № 34/09.12.2004 г.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 12 по точка 12

13. Доклад № 93-00-562/21.12.2004 относно заемообразно финансиране на “Столичен медицински холдинг” ЕАД със средства от СОПФ в размер на 300 000 (триста хиляди) лева.
Докл.
: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 13 по точка 13

14. Доклад № 26-00-4306/21.12.2004 относно заемообразно финансиране на “Лозана” ЕАД със средства от СОПФ в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева.
Докл.
: Иван Нейков, Минко Герджиков
Решение № 14 по точка 14

15. Доклад № 62-00-146/11.12.2004 относно предложение за Почетен гражданин на София.
Докл.: Стефан Софиянски, Владимир Кисьов, Георги Белчев, Росен Желязков
Решение № 15 по точка 15


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре