нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 37 от дата 25.01.2005

1. Доклад № 93-00-27/18.01.2005 относно упълномощаване на представителите на столична община в Общото събрание на “Общинска банка” АД да поискат свикване на Общо събрание на дружеството.
Докл.: Владимир Кисьов
Решение № 16 по точка 1


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре