нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 40 от дата 17.02.2005

1. Доклад № 08-12-105/24.01.2005 относно откриване на производство по очуждаване - Глава III от ЗОС на част от поземлен имот № 270, кв. 50, м. "ГГЦ - Зона В-17" - частна собственост, засегнат от обект "Пробив - ул. "Скопие"
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 103 по точка 1

2. Доклад № 12-00-71/14.02.2005 относно утвърждаване на Годишен общински план за работа по приватизацията за 2005 г.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 104 по точка 2

3. Доклад № 93-00-73/16.02.2005 относно отмяна на т. 3 от Решение № 211 по Протокол № 23 от 15.07.2004г. на СОС и избор на комитет за разрешаване на възникналата криза с управление на твърдите битови отпадъци на територията на Столична община.
Докл.: Николай Желев, Д. Кирилов, Анна Янева, Мичо Райковски, Иван Нейков, Иван Николов, Милан Миланов, Р. Ангелова, Тошко Добрев и Атанас Тасев
Решение № 105 по точка 3

4. Доклад № 93-00-75/17.02.2005 относно създаване на Временна анкетна комисия по конкретен повод, във връзка с предполагаеми нарушения на ЗУТ и решения на СОС от общински служители, представляващи значителна обществена опасност.
Докл.: Мичо Райковски, Борис Цветков и Евтим Евтимов
Решение № 106 по точка 4

5. Проект на сборен бюджет за 2005 г. на Столична община.
Докл.: Стефан Софиянски

6. Доклад № 93-00-35/24.01.2005 относно отчет за касово изпълнение  на сборен бюджет за 2004 г.
Докл.: Стефан Софиянски


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре