нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 40 от дата 24.02.2005

1. Проект на сборен бюджет за 2005 г. на Столична община.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 107 по точка 1

2. Доклад № 93-00-35/24.01.2005 относно отчет за касово изпълнение  на сборен бюджет за 2004 г.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 108 по точка 2


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре