нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 52 от дата 07.07.2005

1. Устни предложения, направени в залата, относно предприемането на спешни и неотложни действия във връзка с възникналата криза със сметоизвозването на битовите отпадъци в гр. София.
Решение № 460 по точка 1
Решение № 461 по точка 1


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре