нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 51 от дата 05.07.2005

1. Информация от Минко Герджиков - изпълняващ функциите на кмет на Столичната община и председател на Съвета по сигурност и управление на кризи, относно изпълнение на Заповед № РД-09-1121/04.07.2005 г. на кмета на СО.
Решение № 459 по точка 1


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре