нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 62 от дата 10.11.2005

1. Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбрания кмет на Столичната община.

2. Доклад № 93-00-392/25.10.2005 г. относно предложение за Почетен гражданин на София.
Докл. Минко Герджиков, Владимир Кисьов, Росен Желязков, Георги Белчев
Решение № 682 по точка 2

3. Доклад № 93-00-394/25.10.2005 г. относно предложение за Почетен гражданин на София.
Докл. Минко Герджиков, Владимир Кисьов, Росен Желязков, Георги Белчев
Решение № 683 по точка 3

4. Доклад № 93-00-393/25.10.2005 г. относно удостояване с „Почетен знак на Столична община”.
Докл. Минко Герджиков, Владимир Кисьов
Решение № 684 по точка 4


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре