нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 70 от дата 20.02.2006

1. Доклад № 93-00-27/24.01.2006 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2006 г. и отчет на касовото изпълнение на бюджета за 2005 г.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 106 по точка 1

2. Доклад № 93-00-18/20.01.2006 г. относно извършени и фактурирани разходи над бюджета за 2005 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 107 по точка 2

3. Доклад № 1200-108/13.02.2006 г. относно утвърждаване на проект за Годишен общински план за работа по приватизацията за 2006 г.
Докл. Станимир Зашев
Решение № 108 по точка 3

4. Доклад № 93-00-460/05 г./20.02.2006 г. относно отмяна точки 2 и 4 на Решение № 32 от 12.01.2006 г. и вземане на решение за откриване на процедура за приватизация на общинско участие в капитала на "Компания за луксозни хотели" АД.
Докл. Бойко Борисов
Решение № 109 по точка 4


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре