нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 78 от дата 18.05.2006

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад № 93-00-189/17.05.2006 г. относно спиране всички разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество, собственост на "Топлофикация София" АД, до приключване на проверките в дружеството, извършвани от страна на общинската администрация и от Държавната финансова инспекция.
Решение № 360 по точка 1
Вариант на решението за хора с увредено зрение(word)

2. Информация /доклад/ от Дирекция „Полиция – София град” – МВР относно състоянието на оперативната обстановка в столицата и предприетите управленски и организационни мероприятия в дирекцията по противодействието на престъпността през 2005 г., в изпълнение на точка ІІІ.2 от Споразумението за съвместна дейност на СДВР със СОС и СО.

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре