нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

ЕТИЧЕН КОДЕКС
на
общинските съветници и служителите от Столична общинанагоре