Кредити

Нуждата от пари е актуална по всяко едно време, особено сега, след пандемията, която се шири по целия свят повече от година. Ниските доходи или пълната им липса увеличават търсенето на кредити – бързи и банкови. Банките и небанковите финансови институции разполагат с максимално опростени условия за кандидатстване за кредити.

Банките са ориентирани към клиентите, които работят на трудов договор, имат чиста кредитна история и получават добра заплата. Това често  ограничава броя хора, които могат да разчитат на банков кредит. Банките са регулирани и не могат да правят рискови ходове, когато става дума за даване на кредит. Те трябва да са максимално застраховани, че ще си получат дадените на заем пари, заедно с лихвите, упоменати в договорите за кредит.

По-либерални по този въпрос са фирмите за Бързи кредити. При тях изискванията към потенциалните клиенти са минимални и получаването на кредит е сигурно на 90%. Лихвите на техите кредити, обаче, са в пъти по-високи от тези на банките, тъй като се водят високо рискови. Тези фирми отпускат кредитите си буквално за минути след кандидатстването. Клиентите трябва да са с изключително лоша кредитна история или да нямат валидна лична карта, за да им бъде отказан кредита. Сроковете за погасяване на бързите кредити, също се различават от тези на банките. Небанковите  институции предоставят избор за погасяване на кредитите им. Клиентът може да избира погасяването да е на седмични, двуседмични или месечни вноски. Особено популярни са и кредитите „до заплата“, които се погасяват в рамките на месец след усвояването.

За да са наясно какви са условията за кредитиране от страна на банките или крдитните фирми, клиентите могат в подробности да прочетат в множеството сайтове, презентирани тук. Клиентите могат лесно да направят сравнение на условията и сумите, които се предлагат и връщат и да направи своя информиран избор. Повечето от кредитните фирми позволяват кандидатстване онлайн и превод на заеманата сума по банков път.